Leden vergadering 15 maart

 Leden vergadering 15 maart

Op 15 maart zal de ledenvergadering plaatsvinden in de Eng, we starten om 20:00.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 2020
 3. Mededelingen
  1. Overlijden erelid Peter Vlug op 11-2-2022
  2. Bouw variantloods
  3. Lobby bij de politieke partijen. Floralia als immaterieel cultureel erfgoed
  4. Sponsors gezamenlijk benaderen
 4. Jaarverslag 2020 en 2021
 5. Financieelverslag 2020 en 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Mutaties bestuur
  1. Aftredend
   i.      Riejette Vermeer (hoogheden)
   ii.      Ronald Pegels (penningmeester)
  2. Voorgestelde kandidaten
   i.      Diena Louwe (hoogheden)
   ii.      Marjolijn van de Ven (penningmeester)
 1. Ereleden
 2. Informatie corso, festival en PR
 3. Corso Koepel
  1. Unesco status
  2. Corsocongres
 4. Voorthuizen Straalt
 5. Rondvraag
 6. Sluiting