Over Floralia Voorthuizen

De Floralia werd in maart 1933 opgericht naar aanleiding van een initiatief van wijlen de heren W. koopman en C Scheeper. Twee heren die in hun leven wel van zich hebben doen spreken om verschillende redenen. Voor dit toen genomen initiatief heeft het huidige bestuur nog steeds grote bewondering. Zij stelden zich ten doel om kinderen liefde voor bloemen en planten bij te brengen. Om dat doel te bereiken werden in het voorjaar stekjes verkocht. Wie hiervan de mooiste plant kweekte kreeg een prijs.

De floraliaplanten betroffen toen vooral fuchsia, begonia, salvia, ageratum en coleus. Uiteraard geschiedde de keuring op een tentoonstelling. Dat was de voorloper van de huidige tentoonstelling hoewel die vooral de laatste jaren enorm is aangepast aan deze tijd. De Floraliavereniging heeft verschillende malen donkere wolken zien overdrijven. Door omstandigheden voortvloeiende uit het oorlogsgebeuren, heeft de Floralia tijdens deze donkere periode niet gefunctioneerd. De geldpot was ook leeg na de oorlog. Met 35 cent is men toen toch weer van start gegaan. Met vereende krachten, zelf plantjes potten enzovoorts is men er weer bovenop gekomen.

In 1953 werd er zelfs een heuse bloemenkoningin “Flora I” in het leven geroepen om het geheel nog meer kracht bij te zetten. In de 70-er jaren kwam de klad in het versieren van met name grote wagens, waarmee het aanzien van het corso zienderogen achteruit ging. Het toen zittende bestuur nam toen het besluit dat het op bloemen gebaseerd festijn volledig om te zetten naar een totaal bloemenfestijn zonder bazaar en alleen maar bloemen, bloemen en nog eens bloemen. Dit had een goede uitwerking want na die jaren werd alles alleen maar uitbundiger en vooral beter van kwaliteit. Met de jurering werd het dan ook steeds moeilijker om de factor afwerking nog te benoemen in de punten omdat alles zo uitstekend werd en wordt afgewerkt.

Er is een tijd geweest dat er nog maar 2 buurten meededen aan het corso. De Noordersingel en de Harremaatweg. Beide volhouders zijn overigens jammergenoeg al weer jaren uit het Floraliastraatbeeld verdwenen. De toenmalige bestuursleden Hofland en v.d. Kraats zijn toentertijd op pad gegaan om te kijken of er nog animo was te vinden voor de corso. Toen bleek dat er wel animo voor was maar dat men in veel gevallen onbekend was met de gang van zaken. Vooral de opkomst van buurtvereniging Roelenengweg deed van zich spreken. Dit gaf hun recht van spreken en daar werd op een volgende jaarvergadering ook dankbaar gebruik van gemaakt door de heren D. v.d. Heuvel en K. Bakker. Maar zij kwamen niet met lege handen; zij voerden daadwerkelijk de aanmoedigingsbeker in. Zij knokten er voor om de deelnemende buurten een startgeld te geven in plaats van prijzengeld en werden verhoord. Nadien werd ook nog de wettelijke aansprakelijkheid geregeld.

Voorheen kweekte men zelf bloemen, maar nu is het een dahliagebeuren geworden. Dahlia is de bloem bij uitstek om in de maanden augustus en september te gebruiken een praalwagen mee op te tuigen. Zo’n zestien jaar geleden werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van dahlia’s op bestelling die toen ongeveer 3 cent per stuk kosten. Heden heeft men een officiële bloemencommissie die zorg draagt voor de complete afhandeling betreft inkoop en distributie. Het blijkt ieder jaar dat de wijken zeer betrokken moeten blijven bij de activiteiten van de Floralia. De vereniging kan niet om de wijken heen. Gelukkig is de animo van de wijken nog steeds groot te noemen, hoewel ieder jaar wel een wisseling van buurten plaatsvindt wat gelukkig niet wil zeggen dat ze nooit meer op het toneel zullen verschijnen.

FLORALIA VOORTHUIZEN DAHLIA DAGEN

Op zaterdag 18 september wordt Voorthuizen ingekleurd door vele dahlia creaties, een fietsroute brengt je alle prachtige mozaïeken en creatieve bouwwerken. Daarnaast is er het kinder- mozaïek steken, worden er diverse activiteiten in het centrum georganiseerd, is er muziek en krijgen de nieuwe hoogheden een rol.

Er is dit jaar een centraal thema: ‘Reis rond de wereld’. Vele mensen zullen dit jaar niet op vakantie kunnen of dicht bij huis blijven en zo kan iedereen toch nog op wereldreis in eigen dorp! Fiets eenvoudig van Azië naar Afrika en van Australië naar de Alpen.

Maak ook je eigen mozaïek en geef je direct op!

Corsoteams

Naast de individuele deelnemers zijn er 8 corsoteams die met veel enthousiasme elk
jaar prachtige creaties maken. Neem gerust contact met ze op en help mee met bloemsteken,
bouwen of andere gezellige werkzaamheden!

Ambachtsbuurt

Corsoteam

Blankensgoed

Corsoteam

Componisten

Corsoteam

De Molenkamp

Corsoteam

De Steenkamp

Corsoteam

Wilbrink

Corsoteam

?

Start je eigen corsoteam!

Floralia Voorthuizen Waar kan je ons vinden?