Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Bloemencorso & Festivalvereniging Floralia Voorthuizen e.o.
Bakkersweg 14
3781 GP Voorthuizen
www.Floraliavoorthuizen.nl
info@floraliavoorthuizen.nl 

KvKnr.: 40120736

 1. Verwerking persoonsgegevens
  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de website en de werking van de website (www.floraliavoorthuizen.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.
 2. Cookies
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingegaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.floraliavoorthuizen.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de website opnieuw bezoekt wordt de opgeslagen informatie uit de cookie teruggestuurd naar de website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social media buttons
De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door de Floralia Voorthuizen gebruikte social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser. 

 1. Google Analytics
  Om de website te optimaliseren voor gebruik, willen we graag inzicht in het gebruik ervan. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens vanwebsitebezoekers. IP-adressen zijn hierbij niet zichtbaar. Hierdoor kunnen we personen op geen enkele manier herleiden. Het beleid van Google Analytics is online te vinden.
 2. Social media kanalen
  Floralia Voorthuizen maakt gebruik van verschillende social media kanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken, gebruikt de Floralia Voorthuizen verschillende buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er met de gegevens gebeurt, bieden de privacyverklaring van de social media kanalen uitsluitsel.
 3. Privacy algemeen
  Floralia Voorthuizen verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, zijn verstrekt.
 4. Verzamelde informatie
  Wij slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kunt u lezen welke informatie wij van u bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kunt u vragen aan ons stellen of ergens voor opgeven. Wij vragen u uw naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk uw vraag. Op deze manier weten wij van wie de vraag afkomstig is en kunnen wij uw vraag beantwoorden via de mail. Wanneer u uw telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat wij telefonisch contact met u opnemen. U bent niet verplicht om uw telefoonnummer af te geven.

Boekhouding
Voor onze vereniging dienen wij een boekhouding bij te houden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma en boekhouder(=penningmeester). Hierdoor zijn uw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma en boekhouder.

Documenten toesturen
Wanneer Floralia Voorthuizen documenten voor u opstelt, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de post of e-mail en daarvoor gebruiken wij het door u opgegeven (e-mail)adres.

Foto’s voor website of social media
De foto’s die wij tijdens het corso maken worden in overeenstemming met de AVG gemaakt.  Wij hebben echter geen grip op wat andere bezoekers doen. Op de rest van het parcours geeft u toestemming om op de foto te komen. Wanneer wij u specifiek op de foto willen zetten, zullen wij daar toestemming om vragen. Wanneer u daar toestemming voor gegeven heeft, bewaart/publiceert Floralia Voorthuizen deze foto’s. Deze worden gebruikt voor de website, krantenartikelen of voor social media. Op deze manier wil de Floralia Voorthuizen verslag doen van het corso.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
  Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Floralia Voorthuizen een grondslag hebben. U kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslagen zijn:
  – NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is aangegaan.
  – Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan u. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Om de nieuwsbrief te kunnen verzenden wordt mailingsoftware MailChimp gebruikt. 
  Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en aflever- en betaalgegevens kan Floralia Voorthuizen haar bestellingen niet verwerken en haar taak niet uitvoeren. Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen wij u niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat de Christelijke Oranje Vereniging Sint-Jansklooster geen producten kan toezenden. Wilt u wel een bestelling plaatsen? Dan bent u verplicht uw gegevens te geven. U bent niet verplicht om een account aan te maken of u in te schrijven voor de nieuwsbrief.
 2. Delen met anderen
  Floralia Voorthuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo kunnen we hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw gegevens waarborgen. Floralia Voorthuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 3. Hoe lang we gegevens bewaren
  Floralia Voorthuizen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
  – Na afronding van de opdracht en betaling van de factuur, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard. Op deze manier voldoen we aan de wettelijke administratieplicht.
  – Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 4. Uw rechten
  U heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Floralia Voorthuizen heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social media kanalen. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten of als u een vraag heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@floraliavoorthuizen.nl.
 5. Beveiliging van gegevens
  Floralia Voorthuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@floraliavoorthuizen.nl.
 6. Klacht
  Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.